Gegevensbescherming

‘Xpozer Europe BV’ houdt zich aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een (digitaal) bestand. ‘Xpozer Europe BV ’ respecteert de privacy van de ‘Koper’ en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om bestellingen en orders zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens van de ‘Koper’ zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden, die niet gelieerd zijn aan ‘Xpozer Europe BV’.

Persoonsgegevens mogen door ‘Xpozer Europe BV’ alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden indien de ‘Koper’ heeft aangegeven dat zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.