Herroepingsrecht

Je kunt jouw overeenkomstverklaring binnen 7 werkdagen (Art. 7:46d lid 1 BW) zonder reden in tekstvorm (bijv. Brief, Fax, E-Mail) of door het retourneren van de producten intrekken. De aanvangsdatum van de herroepingstermijn begint bij de verkoop van goederen de dag na ontvangst van het product. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende om de herroeping of de goederen tijdig op te sturen. Je zult de reguliere kosten voor de retourzending moeten dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

Er bestaat bij bestellingen van goederen die volgens specificaties van de klant worden geproduceerd, “goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn”, (art. 7:46d lid 4(2) BW) geen herroepingsrecht. Daarom willen wij je bij deze uitdrukkelijk op de hoogte stellen dat om deze reden geen herroepingsrecht bestaat bij het bestellen van Xpozer afdrukken met een individuele print. Wij zullen in dat geval alleen de kosten vergoeden verminderd met de kosten van de individuele print.

Wanneer je niet in staat bent de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of in goede conditie te retourneren, dien je in bepaalde gevallen de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dien je alleen compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van jouw omgang met de goederen, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder ‘controle van eigenschappen en functioneren’ wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

De herroeping is te richten aan:

Xpozer Europe BV
Molengraaffsingel 12-14
2629 JD Delft
Nederland
mail: support@xpozer.com